mediation tarieven

In een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten informeer ik u op welke wijze de mediation gaat plaats vinden, wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Vervolgens kunt u beslissen of u op deze wijze met mij als mediator verder wilt.

In de praktijk blijkt dat de kosten voor mediation vrij constant zijn: gemiddeld zijn 2 tot 5 gesprekken voldoende om je conflict op te lossen. Voor particulieren geldt een uurtarief vanaf € 150,00 (excl. 21% BTW), tenzij u in aanmerking komt voor een vergoeding of tegemoetkoming in de kosten van de Raad voor Rechtsbijstand.

Verdeling kosten mediation

Als uitgangspunt geldt dat iedere partij een gelijk deel van de kosten van de mediation voor zijn rekening neemt. Vanzelfsprekend kunnen partijen hier tijdens de eerste bijeenkomst nadere afspraken over maken in de mediation overeenkomst.

Het komt regelmatig voor dat één van partijen besluit alle kosten voor zijn rekening te nemen. Daarnaast bestaat de kans dat een eventuele rechtsbijstandsverzekering de kosten dekt of dat er een beroep op een tegemoetkoming in de kosten van mediation gedaan kan worden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De mediator gaat samen met partijen (maar ook partijen onderling) een inspanningsverplichting aan. De facturering van de mediator is niet afhankelijk gesteld van het behaalde resultaat.

Houd de kosten laag

Wil je graag een mediator in de arm nemen, maar kun je de kosten niet dragen, dan zijn er ook mogelijkheden om je conflict toch via mediation bij mij op te lossen. Ik regel dan de aanvraag voor de tegemoetkoming in de mediation kosten bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u. Het kan ook zijn dat de mediation kosten door uw rechtsbijstandsverzekering worden vergoed.

Mediation met subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand

Ik sta ingeschreven als mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand waardoor ik voor mensen met een laag inkomen een subsidie kan aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

In het geval van een echtscheiding wordt er voor beide partijen afzonderlijk gekeken naar het inkomen en vermogen. Het kan zijn dat de ene partij wel in aanmerking komt voor een toevoeging en de andere partij niet. Voor de mediation heeft dat geen gevolgen: de partij die geen toevoeging ontvangt, betaalt dan slechts de helft van het uurtarief van de mediator.

Geen mediation? Wat zijn de kosten dan?

Tenslotte is het verstandig je af te vragen wat de kosten zijn als je niet voor mediation kiest. Wat kost het als je allebei een advocaat in de arm neemt en het op een rechtszaak laat aankomen (in geld)? Wat kost het wanneer je het conflict niet oplost (in tijd en stress)? Wat kost het je als werkgever als je werknemer(s) niet (goed) kunnen functioneren?