Mediaton bij echtscheiding

Bij mediation of bemiddeling bij echtscheiding begeleid ik jullie als een neutrale en onafhankelijke mediator in het scheidingsproces. Met behulp van een stappenplan ondersteun ik jullie beiden in het vinden van goede oplossingen en het maken van afspraken voor jullie toekomst.

Vooral als er kinderen zijn, is een goede communicatie tussen de ouders van groot belang.

Ik ondersteun jullie door de focus te verleggen op jullie gezamenlijk belang als ouders; namelijk het welzijn van jullie kind(eren) staat voor op. De relatie als partners houdt op te bestaan, maar de relatie als gezamenlijke ouders gaat door.

Goede afspraken maken voor de toekomst

In een aantal gesprekken (meestal 3 of 4) ondersteun ik jullie zodat jullie goede afspraken kunnen maken voor de toekomst.

Zo komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • wat wordt de nieuwe financiële situatie
  • het ouderschapsplan, d.w.z. afspraken over en met de kinderen
  • omgangsregelingen, eventueel co-ouderschap
  • berekening kind- en/of partneralimentatie
  • verdeling huis, vermogen, pensioenen en boedel

Scheiden in stappen

Ik help jullie met de voorwaarden waaronder de scheiding vorm moet krijgen. Daarbij worden in ieder geval de volgende stappen doorlopen:

  • Afspraken maken (zie boven)
  • Opstellen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
  • Verzoekschrift indienen bij rechtbank om de echtscheiding uit te spreken
  • Inschrijving van rechterlijke uitspraak bij gemeentelijke basis administratie

Als alle stappen zijn doorlopen, is de scheiding definitief. Stap drie en vier duren maximaal zeven weken. De tijd die nodig is om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen in het convenant (stap 1 en 2) varieert sterk van geval tot geval. Gemiddeld kost dat drie tot vijf gesprekken.