Mediaton bij burger-overheid conflicten

Overheid en burgers praten vaak langs elkaar heen en laten elkaar vaak niet in hun waarde. De overheid heeft geldstromen, bezuinigingen en regelgeving als focus, terwijl de burger gewoon fatsoenlijk en met respect behandeld wil worden. Te weinig oog voor waarden in de relatie tussen overheid en burger zorgt voor conflicten en wantrouwen.

Maar overheid en burger kunnen niet zonder elkaar. De burger kan immers na slechte dienstverlening niet kiezen voor een andere overheid.

Mediation is vaak de oplossing bij een conflict met de overheid

De oplossing is dat beiden met elkaar in gesprek gaan, in plaats van gelijk of ongelijk te krijgen in juridische procedures die veel geld, tijd en energie kosten. De burger moet naar de overheid zijn ervaringen terugkoppelen en de overheid moet daar serieus werk van maken.

Mediation is de manier om deze verwijdering tussen burger en overheid kleiner te maken. Als mediator ben ik onafhankelijk en neutraal. Ik breng jullie weer met elkaar in gesprek en zorg ervoor dat jullie elkaars belangen goed leren kennen waardoor jullie uiteindelijk gezamenlijk naar oplossingen kunnen zoeken. Voorwaarde is wel dat beide partijen er ook echt uit willen komen en zich daar voor willen inzetten. Mediation heeft dan echt een meerwaarde in deze situaties, zeker met het oog op de toekomst.

gratis kennismakingsgesprek

Heeft u klachten, of al de nodige bezwaar- en beroepsprocedures achter de rug met een gemeentelijke of provinciale instantie? Het maakt niet uit op welk terrein u een conflict heeft in de gezondheidszorg, ruimtelijke ordening en milieu of ander conflict in uw leefomgeving. Willen u en de overheidsinstantie zich inzetten om tot een oplossing te komen dan zorgt mediation daadwerkelijk voor een verbeterde relatie in de toekomst.

In een gratis kennismakingsgesprek van 30 minuten informeer ik u op welke wijze de mediation gaat plaats vinden, wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht. Vervolgens kunt u beslissen of u op deze wijze met mij als mediator verder wilt.